Op 1 januari 2024 vormen de Geschied- en Oudheidkundige kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ en Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau een nieuwe vereniging:

Erfgoed- en Geschiedkundige Vereniging Breda en ommeland

De vereniging heeft als doel: het onderzoeken van het verleden van Breda en ommeland, het bevorderen van het behoud van historische waarden in dat gebied en het delen van die kennis en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het houden van lezingen, excursies en andere activiteiten.
  • Het uitgeven of doen uitgeven van publicaties.
  • Samen te werken met organisaties en personen, die zouden kunnen helpen het gestelde doel te bereiken.

Mocht je meer willen weten over onze vereniging en mogelijk zelfs lid worden, bezoek dan de andere onderdelen van deze website.